תנ"ך - ויקרא פרק טו פסוק יב - וכלי־חרש אשר־יגע־בו הזב ישבר וכל־כלי־עץ ישטף במים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...