תנ"ך - ועשה הכהן את־האחד חטאת ואת־האחד עלה וכפר עליה הכהן לפני ה' מזוב טמאתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...