תנ"ך - ויקרא פרק טו פסוק לב - זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת־זרע לטמאה־בה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...