תנ"ך - ויקרא פרק טז פסוק י - והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד־חי לפני ה' לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...