תנ"ך - ויקרא פרק טז פסוק יג - ונתן את־הקטרת על־האש לפני ה' וכסה׀ ענן הקטרת את־הכפרת אשר על־העדות ולא ימות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...