תנ"ך - ויקרא פרק טז פסוק יח - ויצא אל־המזבח אשר לפני־ה' וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על־קרנות המזבח סביב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...