תנ"ך - וכלה מכפר את־הקדש ואת־אהל מועד ואת־המזבח והקריב את־השעיר החי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...