תנ"ך - בזאת יבא אהרן אל־הקדש בפר בן־בקר לחטאת ואיל לעלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...