תנ"ך - ויקרא פרק טז פסוק ה - ומאת עדת בני ישראל יקח שני־שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...