תנ"ך - ויקרא פרק טז פסוק ו - והקריב אהרן את־פר החטאת אשר־לו וכפר בעדו ובעד ביתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...