תנ"ך - ויקרא פרק טז פסוק ז - ולקח את־שני השעירם והעמיד אתם לפני ה' פתח אהל מועד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...