תנ"ך - ספר ויקרא פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים