תנ"ך - ויקרא פרק יז פסוק ה - למען אשר יביאו בני ישראל את־זבחיהם אשר הם זבחים על־פני השדה והביאם לה' אל־פתח אהל מועד אל־הכהן וזבחו זבחי שלמים לה' אותם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...