תנ"ך - ויקרא פרק יז פסוק ו - וזרק הכהן את־הדם על־מזבח ה' פתח אהל מועד והקטיר החלב לריח ניחח לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...