תנ"ך - ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...