תנ"ך - ויקרא פרק יח פסוק יט - ואל־אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...