תנ"ך - ויקרא פרק יח פסוק כ - ואל־אשת עמיתך לא־תתן שכבתך לזרע לטמאה־בה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...