תנ"ך - ויקרא פרק יח פסוק כא - ומזרעך לא־תתן להעביר למלך ולא תחלל את־שם אלהיך אני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...