תנך - ספר ויקרא פרק יט פסוק יא

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: