תנ"ך - ויקרא פרק יט פסוק יד - לא־תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...