תנ"ך - ויקרא פרק יט פסוק כד - ובשנה הרביעת יהיה כל־פריו קדש הלולים לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...