תנ"ך - מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני ה': ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...