תנ"ך - ויקרא פרק יט פסוק לה - לא־תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...