תנ"ך - ואכליו עונו ישא כי־את־קדש ה' חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...