תנ"ך - ויקרא פרק ב פסוק יא - כל־המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ כי כל־שאר וכל־דבש לא־תקטירו ממנו אשה לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...