תנך - ספר ויקרא פרק ב פסוק יד

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: