תנ"ך - ויקרא פרק כא פסוק יא - ועל כל־נפשת מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...