תנ"ך - ויקרא פרק כא פסוק יג - והוא אשה בבתוליה יקח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...