תנ"ך - ויקרא פרק כא פסוק יח - כי כל־איש אשר־בו מום לא יקרב איש עור או פסח או חרם או שרוע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...