תנ"ך - ויקרא פרק כא פסוק כ - או־גבן או־דק או תבלל בעינו או גרב או ילפת או מרוח אשך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...