תנ"ך - ויקרא פרק כא פסוק כא - כל־איש אשר־בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגש להקריב את־אשי ה' מום בו את לחם אלהיו לא יגש להקריב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...