תנ"ך - ויקרא פרק כא פסוק כב - לחם אלהיו מקדשי הקדשים ומן־הקדשים יאכל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...