תנ"ך - ויקרא פרק כא פסוק ג - ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא־היתה לאיש לה יטמא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...