תנ"ך - ויקרא פרק כא פסוק ד - לא יטמא בעל בעמיו להחלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...