תנ"ך - קדשים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את־אשי ה' לחם אלהיהם הם מקריבם והיו קדש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...