תנ"ך - ויקרא פרק כא פסוק ח - וקדשתו כי־את־לחם אלהיך הוא מקריב קדש יהיה־לך כי קדוש אני ה' מקדשכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...