תנ"ך - ויקרא פרק כב פסוק י - וכל־זר לא־יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא־יאכל קדש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...