תנ"ך - ויקרא פרק כב פסוק טו - ולא יחללו את־קדשי בני ישראל את אשר־ירימו לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...