תנ"ך - עורת או שבור או־חרוץ או־יבלת או גרב או ילפת לא־תקריבו אלה לה' ואשה לא־תתנו מהם על־המזבח לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...