תנ"ך - ויקרא פרק כב פסוק כג - ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...