תנ"ך - ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה' ובארצכם לא תעשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...