תנ"ך - ויקרא פרק כב פסוק כח - ושור או־שה אתו ואת־בנו לא תשחטו ביום אחד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...