תנ"ך - ויקרא פרק כב פסוק כט - וכי־תזבחו זבח־תודה לה' לרצנכם תזבחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...