תנ"ך - ויקרא פרק כב פסוק ג - אמר אלהם לדרתיכם כל־איש׀ אשר־יקרב מכל־זרעכם אל־הקדשים אשר יקדישו בני־ישראל לה' וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מלפני אני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...