תנ"ך - ויקרא פרק כב פסוק ל - ביום ההוא יאכל לא־תותירו ממנו עד־בקר אני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...