תנ"ך - ויקרא פרק כב פסוק לא - ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...