תנ"ך - ויקרא פרק כב פסוק לג - המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני ה': פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...