תנ"ך - ויקרא פרק כב פסוק ח - נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה־בה אני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...