תנ"ך - ועשיתם ביום הניפכם את־העמר כבש תמים בן־שנתו לעלה לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...