תנ"ך - ויקרא פרק כג פסוק יז - ממושבתיכם תביאו׀ לחם תנופה שתים שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...